Paylaşımcı karar verme

‘Paylaşımcı karar verme, “hastaları klinik kararlar verme sürecine katma” olarak tanımlanmıştır.  Süreç, profesyonelin sorunu yeterli açıklık ve yalınlıkla hastaya anlatması, hastanın tıpta bazı belirsizlikler olduğunu ve sonuçta birbiriyle rekabet eden seçenekler arasından bir tercih yapması gerektiğini anlaması şeklinde yürür.  Klinisyenin uzmanlığı tanıyı koymakta ve tedavi seçenekleri arasından klinik önceliği olanları tanımlamaktır; hastanın rolü ise kendi kişisel beklentilerini ve sosyal çevresini göz önünde bulundurarak bu seçenekleri değerlendirmesidir.’

Adapted from Thornton H. Evidence-based healthcare. What roles for patients? In: Edwards A, Elwyn G, eds. Shared decision-making in health care. Achieving evidence-based patient choice. Second edition. Oxford: Oxford University Press, 2009, p39.

Print Friendly, PDF & Email