Hastalar belirsizlikle başa çıkabilir mi?

“Tedavilerin etkisindeki belirsizlikleri belirtmede neredeyiz?……Hastaların tıbbi araştırmaların ve sağlık alanındaki kararların ortakları olduğunun bilinmesine rağmen, tedavideki belirsizliğin tartışılmasındaki karmaşa bazı doktorlar için ürkütücüdür. Bazıları kaygıyı arttıracak basit korkulardır ve şüphesiz gerçek kaygılardır. Fakat asla paternalistik olmamalıdır. Diğerleri eylemlerini iki etik arguman arasında dengede tutmaya çalışmaktadır, -belirsizlikler konusundaki açık gerçeği anlatma konusundaki etik görevler mi, hastaları duygusal yıkımdan korumak için ahlaki yükümlülük mü? Hastalar belirsizlikle yaşamak için mi hazırlanıyor? Bizim bunu bulmamız gerek. Belki de hastalar doktorların düşündüğünden daha dayanıklıdır.”

Evans I. More nearly certain. Journal of the Royal Society of Medicine 2005;98:195-6.

Print Friendly, PDF & Email