Tarafsız kanıt için mücadele

Araştırmacılar, iki çalışma için toplam bin kadının toplanmasının yaklaşık üç yılı alacağını düşünmüşlerdi. Yedi yıllarını aldı…  Bu sürpriz değil… Klinik çalışmalarda hastaların, tanılarının yazılı olduğu ve kemik iliği naklinin standart tedavilerden daha iyi olduğunu gösteren kanıtların bulunmadığını belirten onam formlarını imzalamaları gerekmektedir. Araştırmaya girerken bu gerçeklerle yüzleşmek gerekir ki bu da hiç kolay değildir.

Öte yandan eğer hasta kontrol grubu olan bir çalışmada yer almıyorsa, kemik iliği nakli için hevesli bir doktor bu tedavinin hayatını kurtaracağını bile söyleyebilir.   Her ne kadar hastaların tüm gerçekleri oldukları gibi öğrenme özgürlükleri varsa da hiçbirinin ümitlerini elden alacak doktorlara gitmek istemeyeceği de kolayca anlaşılabilir.

Adapted from Kolata G, Eichenwald K. Health business thrives on unproven treatment, leaving science behind. New York Times Special Report, 2 October 1999.

Print Friendly, PDF & Email