Belirsizliği göstermek profesyonelliktir

‘Profesyonelliğin bir anahtar özelliği…..Tıptaki belirsizliği tanımak ve gidermek yeteneği olmalıdır. Profesyoneller her gün hastalıkların patogenezi, tanısı ve tedavisi konusundaki belirsizliklerle karşı karşıya kalıp bunlarla başa çıkmak zorunda kalıyorlar. Yine de tüm bu medikal alanlardaki belirsizlikler nadiren açıkça kabul ediliyor ve bazı profesyoneller de bu belirsizliklerin kabulünden rahatsız oluyorlar, özellikle hastalarla olan ilişkilerinde. Belirsizlik , İngiliz Medikal Araştırma Konseyi (MRC)’nin görevinin merkezi olduğu gibi tıbbi araştırmalar yaparak insan sağlığını geliştirmek için birinci sınıf uyarandır. Gelecekte medikal uzmanların kendi uygulama alanları ile ilgili bu konuda birikmiş araştırma sonuçlarını dikkate alması gittikçe önem kazanacaktır. Bu şekilde belirsizliklerin nerelerde olduğundan, hangi araştırmaların devam ettiğinden ya da hangi sorunlara çözüm bulması gerektiğinden haberdar olur. Genel olarak, hastaların yararı için yapılan araştırmaların farkındalığı, gelecekte bir profesyonellik işareti olacak. Bazı tıp uzmanları aktif olarak bu çalışmalara katılırken aslında bu konuda herkesin cesaretlendirilmesi gerekmektedir. Uygun olduğu durumlarda hastalar medikal çalışmalara aktif olarak dahil edilip bunların sonuçlarını kendi uzmanlık alanlarında uygulamalıdırlar.’

From: Medical Research Council response to Royal College of Physicians consultation on medical professionalism. 2005.

Print Friendly, PDF & Email