Rasgele dağıtım – basit bir açıklama

‘Rasgele dağıtım, araştırmanın taraflılığını en aza indirebilmek için, her bir tedavi grubundaki hastaların bilinen ve bilinmeyen faktörler açısından birbirinin benzeri olduğundan emin olunması noktasından yola çıkar.  Böylece araştırmanın sonunda tedavinin sonucu açısından gruplar arasında bir fark saptanırsa,  bunun hastaların farklılığına değil tamamen tedavi yöntemine bağlı olduğu ileri sürülebilir.

Bu şekilde doktorun bilinçli veya bilinçsiz olarak belli bir hastaya bir tedaviyi, bir başkasına da başka bir tedaviyi önermesi ya da belli gruptaki hastaların belli bir tedaviyi seçmeleri olasılığı önlenmiş olur.’

Harrison J. Presentation to Consumers’ Advisory Group for Clinical Trials, 1995.

Print Friendly, PDF & Email