‘İstatistiksel olarak anlamlı’ ne demek?

‘Dürüst olmak gerekirse bu biraz garip bir kavram. Bir ilaçla plasebo arasındaki farkın ya da iki grup insan arasındaki yaşam süresi beklentisi farkını şansla açıklamak anlatması zor bir kavram’. Anlamı, iki grup arasındaki farkın yalnızca şansa bağlı olma olasılığının düşüklüğünü ifade etmektir.

İstatistikçiler şansa bağlı olmama olasılığını ifade etmek için bazı standart farklılıklar kullanırlar. Genellikle, %5 düzeyini sınır olarak alırlar (bazen p = 0.05 olarak da yazılır). Eğer aradaki fark %5’in altında ise bu farklılığın şans eseri olma olasılığı 20’de 1’in altındadır ve de bu farklılık ‘istatistiksel olarak anlamlı’ olarak nitelendirilir.

Spiegelhalter D, quoted in: Making Sense of Statistics. 2010. www.senseaboutscience.org

Print Friendly, PDF & Email