Manşetler sizi yanıltmasın

Diyelim ki yüksek kolesterol düzeyleriniz nedeniyle elli yaşına geldiğinizde kalp krizi geçirme riskiniz yüzde elli. Bu kulağa hiç de hoş gelmiyor değil mi?  Yüksek kolesterol düzeyinizin sizin kalp krizi geçirme riskinizi sadece yüzde iki artırdığını söylesek.  Bu kulağa daha iyi gelebilir.  Aslında her ikisi de aynıdır (kuramsal sayılardır).   Şunu deneyelim: Ellili yaşlarında normal kolesterol düzeyi olan yüz erkek alalım, dördünün kalp krizi geçirmesi beklenir. Öte yandan yüksek kolesterol düzeyi olan yüz erkekten altısının kalp krizi geçirmesi beklenir.  Bu fazladan iki kalp krizi demektir.

Goldacre B. Bad Science. London: Fourth Estate 2008, pp239-40.

Print Friendly, PDF & Email