Sistematik derlemelerin önemi

‘Sistematik derlemeler ve meta-analizler sağlık alanında giderek daha önemli hale gelmiştir. Klinisyenler kendi alanlarında güncelliklerini korumak ve sıklıkla klinik uygulama kılavuzları geliştirmek için bir başlangıç noktası olarak kullanmak için bunları okurlar. Sponsorlar ileri araştırmaların gerekliliğine dair emin olmak için sistematik derlemelere ihtiyaç duyarlar ve bazı sağlık dergileri de bu yönde hareket eder. Bütün araştırmalarda olduğu gibi bir sistematik derlemelerin değeri neyin yapıldığı, neyin bulunduğu ve bilginin netliğine bağlıdır. Diğer yayınlar gibi, sistematik derlemelerin bilgi kalitesi değişmekte, bu da okuyucuların bu yayınların güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirme gücünü sınırlamaktadır.’

Moher D, Liberati A, Tetzlaff, Altman DG. The PRISMA Group. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement, PLoS Med 6(7): e1000097. doi:10.1371/journal.pmed.1000097, 21st July 2009.

Print Friendly, PDF & Email