Taraflı etik

‘Eğer bir klinisyen yeni bir tedaviyi dikkatle araştırmak, sonuçlarını değerlendirmek ve yayınlamak amaçlı deniyorsa araştırma yapıyordur. Çalışmaya katılan kişilerin özel bir korumaya ihtiyaç duyduğu düşünülür. Kurumsal İnceleme Komitesi (Institutional Review Boards) tarafından bu çalışma incelenmelidir (Avrupa’daki etik komitelere eşdeğer). Bilgilendirilmiş onam formu dikkatle incelenir ve araştırma yasaklanabilir. Diğer yandan klinisyen bu tedaviyi araştırma amacı olmadan sadece hastalara faydalı olduğunu düşündüğü için deneyebilir. Bu durumda yeni tedaviyi denemek araştırma değildir ve etik kurul iznine gerek yoktur, sadece hukuki açıdan malpraktis riskine karşı hastadan onam formu alınabilir.
Görüldüğü gibi ikinci durumdaki hastalar ilk duruma (çalışmanın katılımcısı olanlar) göre çok daha fazla risk altındalar. Buna ek olarak ilk durumdaki doktor etik açısından daha takdir edilebilir gibi görünmektedir. İlk durumdaki doktor tedaviyi değerlendiriyor, ikinci durumdaki doktor ise tedaviyi eksik içgüdülerine göre kullanıyor. Fakat hastayı koruma amaçlı etik kurallar sağduyulu araştırmacıyı kapsarken sorumsuz maceracıyı kapsamıyor.’

Lantos J. Ethical issues – how can we distinguish clinical research from innovative therapy? American Journal of Pediatric Hematology/Oncology 1994;16:72-75.

Print Friendly, PDF & Email