1: Hastada ölümcül bir durum olduğunda denemeye değecek herhangi bir uygulama yok mudur?

En yeni “mucizevî ilacı” denemek ya da popular basında iddia edildiği üzere ünlü bir kişinin hastalığını yenmek için kullandığı tedavi yöntemini – bu iyi pazarlanmış ancak hiç test edilmemiş bir alternatif tıp uygulaması olabilir – uygulamak cazip gelebilir. Ana tedaviler o kadar ümit verici ve şaşaalı görünmeyebilir, ancak ölümcül durumlar için kullanılan yöntemlerin ne kadar etkili ve ne kadar güvenli oldukları defalarca test edilmiştir. Bu nedenle eldeki en iyi kanıtlara dayanarak tedaviye başlamak hem ıstırabı azaltabilir hem de zaman ve para kaybına yol açmaz. Tıpta, önerilen ilaçların etkinliği ve güvenliği ile ilgili bir dereceye kadar belirsizlikler olduğu bilinir. Araştırmalarla ve kanıtların devamlı sistematik bir olarak derlenmesiyle bu belirsizliği kabul edilebilir bir düzeye indirmek ve tedaviyi daha da geliştirmek amaçlanır. Hastaların tedavileri geliştirmenin tek yolunun bu tür araştırmalar olduğunu anlamaları gerekir. Ölümcül bir durumdaki hastaların hiç test edilmemiş bir tedaviyi bile deneyebilecek kadar çaresiz oldukları anlayışla karşılanabilir. Ancak yeni bir tedavinin eskiden beri uygulanan en iyi tedaviyle kıyaslandığı bir klinik çalışmaya katılmaları çok daha iyi olacaktır.
Böyle bir kıyaslama sadece yeni tedavinin getirebileceği ek yararları göstermek açısından değil aynı zamanda yol açabileceği zararları da göstermesi açısından önemlidir.
Ölümcül durumlar güçlü tedavilere gerek duyar ve yan etkisi olmayan tedavi yoktur.
Özellikle bu nedenle yeni tedavi seçeneklerinin tarafsız ve detaylı araştırmalarla etraflıca değerlendirilmesi ve sistematik bir şekilde kaydedilmesi gerekmektedir ki hastalara yararı olup olmayacağı saptansın.

Print Friendly, PDF & Email