8: Önerilebilecek güvenilir kaynaklar var mıdır? (Bknz. Ek Kaynaklar)

Tüm hastalıkları ve tedavi yöntemlerini kapsayan tek bir kaynak yoktur.  Okuyucular bu kitapta aktarılan prensipleri kullanarak bu becerilerini arttırmak isteyebilirler. Örneğin; bu kitaptaki 6–8. bölümlerin dışında “Akıllı Sağlık Çözümleri” iyi bilgiye nasıl ulaşılacağı ve bunun nasıl değerlendirileceği konusunda ipuçları vermektedir. [5]

Web siteleri arasında şunlar sayılabilir: Cochrane Database of Systemic Review’da kolay anlaşılır özetler yer almaktadır,   IQWIG web sitesi (Almancadır, ancak İngilizce çevirisine ulaşılabilir).  Ayrıca, her zaman sistematik reviewlara yer vermeseler de iyi ve kaliteli bilgiye ulaşılabilecek siteler vardır; örneğin NHS Choices ve PubMed Health.

[ Of the websites available, few are largely based on systematic reviews. Some that are include the Cochrane Database of Systematic Reviews, which has lay summaries, and the IQWIG website (in German, but also translated into English). In addition, there are many websites that generally provide good information but are not always based on systematic reviews of the best available evidence – for example, NHS Choices and PubMed Health both provide high-quality information. ]

Elbettte uyanık olmayı gerektiren pek çok nokta vardır. Özellikle çıkar ilişkilerine dikkat etmek gerekir, aktarılan bilginin belli bir ürünün satışını arttırmaya yönelik olduğu siteler çıkarı olan kişiler tarafından mali yönden destekleniyor olabilir.    Bölüm 11’de değindiğimiz gibi bunu saptamak zor olabilir. Hasta gruplarının ilaç şirketleri tarafından desteklendiği açıklanmamış olabilir ve bilginin güvenilirliği zedelenebilir.

[ This can be hard to detect, however – for example, some patient groups have undeclared funding from pharmaceutical companies and that can taint the information provided. ]

Print Friendly, PDF & Email