6: Eğer hastalığı bir klinik çalışmada araştırılmakta ama doktorun bu çalışmadan haberi yoksa, hasta böyle bir çalışmadan nasıl haberdar olabilir? (Ayrıca Bknz: Ek Kaynaklar)

Doktora başvuran hastaların yüzde birinden daha azı klinik bir çalışmaya kaydedilir.  Bu oran hastalığın tipi ve ortama göre çok farklılık gösterir.  Yaygın olarak klinik araştırmaların yürütüldüğü kanser merkezlerinde bile çok geniş bir yelpaze vardır: Çocukların hemen hepsi çalışmalara dahil edilirken bu oran erişkinlerde onda birden azdır.  Hastanın başvurduğu merkeze göre de faklılık vardır: eğer merkez çalışma grubuna dâhil değilse hastalarını çalışmaya katamaz. Bu durumda araştırmaya dâhil olmak isteyen hastalar araştırma merkezlerinden birine başvurmak zorundadır.

Az sayıda topluma dayalı araştırma vardır; hasta bunlara doğrudan başvurabilir. Bunlar daha çok depresyon, anksiyete gibi sorunları olan kişilere nasıl yardım edilebileceğini araştıran çalışmalardır.  Son zamanlarda kişilerin internet üzerinden doğrudan katıldıkları bazı çalışmalar yapılmıştır. Örneğin egzersize başlamadan esneme yapmanın etkilerini araştıran bir çalışmanın tüm katılımcıları hiçbir kliniğe başvurmamışlardır, tüm yönergeler ve takipler internet üzerinden yapılmıştır.

Eğer doktorlar hastaları araştırmaya katmakta isteksiz görünüyorsa bunun nedeni sorulabilir. Örneğin hasta araştırma koşullarına tam uymayabilir.  Belki de doktor araştırmaya katılımın getireceği denetleyici gerekliliklerden kaçınmak isteyebilir.

Eğer hasta yürütülmekte olan çalışmaya dâhil edilmek istiyorsa bu konuda ısrar edebilir.  Eğer hastanın koşulları araştırmaya uyuyorsa doktorların da bunu desteklemesi gerekir.

Print Friendly, PDF & Email