Yapıyoruz çünkü…

‘Bizler (doktorlar) bazı şeyleri başka doktorlar uyguladığı için, farklı olmak istemediğimiz için yaparız. Bize (hocalarımız, iş arkadaşlarımız ve asistanlarımız tarafından) böyle öğretildiği ya da böyle yapmakla yükümlü tutulduğumuz (hocalarımız, yöneticiler, standartlar, kılavuzlar tarafından) için kendimizi zorunlu hissederiz.   Bazen de hastalar öyle istediği için… Müdahale odaklı hekimler ise testlerin ve vizitlerin sonucunda karar verirler.  Yasal uygulamalardan korktuğumuz için (sorumluluk üstlenmemek için) bizden bekleneni yapmak zorunda hissederiz.  Doğal seyrine bırakmak için zamana gereksinim vardır, bu nedenle bazen beklemeyi tercih ederiz.

En yaygın nedenimiz ise kendimizi bir şeyler yapmak zorunda hissetmemizdir.  Sağduyumuza kulak vermeyiz.

Ne yapıyorsak işte tüm bu nedenlerle yaparız.’

 

Parmar MS. We do things because (rapid response). BMJ. Posted 1 March 2004 at www.bmj.com.

Print Friendly, PDF & Email