Daha çok her zaman daha iyi değildir

Anahtar nokta

  • Daha yoğun bir tedavi uygulamak daha yararlı olmayabilir, hatta yarardan çok zarara yol açabilir.

Giriş

Yaygın ama yanlış bir kanıya göre eğer bir tedavi iyiyse daha da fazlası daha iyi olacaktır. Bu doğru değildir – hatta tersine zararlı bile olabilir. En az yan etkiyle en fazla yararı sağlayacak “doğru” dozu bulmak tüm tedavilerin ortak çabasıdır.  Doz yükseltildikçe yararlı etkileri bir platoya erişir ancak genellikle yan etkileri artar.  Sonuçta “daha çok” elde edilen ilk etkiyi azaltabilir, hatta zarar bile verebilir.

Diüretikler (idrar söktürücüler) iyi bir örnektir: düşük dozlarda kan basıncını düşürürler ve yan etkileri azdır.  Daha yüksek dozlarda kan basıncını daha çok düşürmezler ayrıca, aşırı idrar çıkışı, impotans ve kan şekerinin artması gibi istenmeyen yan etkilere neden olurlar.

Print Friendly
  • Ichalmers

    I think we need to discuss listing examples before the introductory paragraph(s).

    • Douglas Badenoch

      OK