Yoğun meme kanseri tedavileri

Meme kanserinde etkili olan tedaviler – ki bunlar haberlerde de sık sık yer alırlar – yoğun tedavi seçeneklerinin her zaman daha yararlı olduğu kanısının yanlış olduğunu gösteren değerli örneklerdir.

Yirminci yüzyıl boyunca ve yirmi birinci yüzyıla girerken meme kanserli kadınlar yoğun ve zahmetli tedavilere kendi talepleri sonucunda katlanmak durumunda kaldılar.  Bu tedavilerin çoğu (cerrahi ya da tıbbı) hastalığın kontrol edilebilmesi için gerekenden çok daha fazlaydı.  Ancak bu yöntemler doktorlar kadar hastalar arasında da sorgulanmayacak kadar popülerdi.  Hastalar tedaviler ne kadar radikal ve ne kadar toksikse hastalığı yenmekte o kadar etkili olacağına ikna olmuştu.

Doktorların ve hastaların bu kemikleşmiş yöntemleri sorgulamaya ve bu yanlış kanıyı tersine çevirmeye kalkışmaları uzun zaman aldı.  Doktorların hem “fazlası iyidir” mitini yıkmak için yeterli kanıt sunmaları hem de meslektaşlarının alaylarına ve dirençlerine karşı koymaları gerekmekteydi.

Korku, “daha fazlası daha iyi olmalıdır” inancıyla birleşerek günümüzde bile bazı uygulamalarla ilgili yeterli kanıt olmadığı halde, hatta yan etkilerinin öldürücü olabildiği bilinse de, tedavi seçeneklerini belirleyen önemli bir unsurdur.

Bu yaklaşım, bazı hastaların ve doktorlarının geleneksel ama kötürümleştirici cerrahiyi seçmelerine neden olmaktadır. Bazıları ise rahatsız edici yan etkilerine rağmen yüksek doz kemoterapiyi seçmektedirler ya da ciddi kalp sorunlarına yol açabilen Herceptin’e, yönelmektedirler. Oysa daha basit tedaviler de yeterlidir.  Bu nasıl olur?

Print Friendly, PDF & Email