Bireyden hastaya

Tarama testi sonucu pozitif olan bazı bireyler kaçınılmaz olarak hasta sınıfına dahil olurler. Bu sınıflama hafife alınmamalıdır.

‘Bir hasta doktordan yardım istediği takdirde doktor elinden gelen en iyi yardımı yapar. Tıbbi bilginin eksik olmasının sorumlusu o doktor değildir. Ancak, aynı doktor tarama işlemine girişirse o zaman pozisyonu değişir. O doktorun tarama testi uygulanan kişilerin büyük çoğunluğunda hastalığın doğal seyrinin değişeceği konusunda kesin kanıtı olmalıdır.’

 

Cochrane AL, Holland WW. Validation of screening procedures. British Medical Bulletin 1971;27:3-8.

Print Friendly, PDF & Email