Çok emin olma

‘Arayarak, bir şeyleri öğrenebilir ve daha iyi bilebiliriz. Ancak kesin doğruyu, hiç kimse bilemez, çünkü örülmüş bir tahminler ağı ötesi değildir.’

Xenophanes, 6. yüzyıl

‘Her zaman görüşe göre değişik düşünelecek olan konularda emin olurum.’

Charlie Brown, 20. yüzyıl

‘Yaptığımız birçok hata, rastlantısal çıkarımların … bir sanat olduğunu gösterir. Analitik teknikleri, istatistik metotları ve yaklaşımları ve mantıki kriterleri bize yardımcı olsunlar diye edinmemize rağmen, neticede vardığımız sonuçlar yargıya göre değişir.’

Susser M. Causal thinking in the health sciences.

Oxford: Oxford University Press, 1983.

Print Friendly, PDF & Email