Araştırmadan bilgi sentezleme

Bir yüzyıldan daha önce, İngiliz Bilimde İlerleme Derneği’nin başkanı, Lord Rayleigh yeni araştırma sonuçlarının ilgili diğer bilgiler bağlamında değerlendirilmesinin gerekliliğini açıkladı:

‘Eğer bazen sanıldığı gibi bilim yalnızca verilerin bir araya getirilmesi dışında bir özellik taşımasaydı bir süre sonra tıkanır ve kendi ağırlığının altında kalır, ezilirdi…Birlikte yanyana çalışan iki süreç vardır, biri ortaya yeni bilgi çıkarma diğeri daha önce elde edilmiş bilgilerin sindirim ve asimilasyonu; ikisi de önemli olduğu için bunların göreceli önemleri ile ilgili tartışmaya gerek yoktur. Yapılması gereken ama korkarım çoğu zaman yapılmayan iş, keşif ve değerlendirmelerin beraber yürütülmesidir böylece sadece yeni gerçekler ortaya çıkmayacak eskileri ile ilişkileri de gösterilecektir.’

Rayleigh, Lord. In: Report of the fifty-fourth meeting of the British Association for the Advancement of Science; held at Montreal in August and September 1884. London: John Murray, 1884: pp3-23.

Print Friendly, PDF & Email