Tarafsız ve yararlı araştırma raporları hazırlayın

Çalışmalar yayınlandığında, genellikle okuyucunun bulguları değerlendirmesini ve uygulamasını sağlayan önemli noktaları çıkarılabilir.

Aralık 2000 boyunca önde gelen dergilerde yayınlanan 519 randomize deney üzerinde yapılan bir değerlendirmeye göre, bu deneylerin %82’si, randomizasyon bilgisinin gizlenmesi sürecini tanımlamamış ve %52’si, gözlemci yanlılıklarını azaltmaya yönelik ölçüm detaylarından bahsetmemiştir ki bu iki özellik de iyi çalışmalar için hayati öneme sahiptir. [10]

Detayların eksik raporlanması, kullanılan tedavi tanımına kadar uzanmaktadır. Özel bir kitapçığın, irritabl bağırsak sendromu olan hastalara yardımcı olduğunu (kitapçık olmayan duruma kıyasla) gösteren bir deney,bu kitapçığın içeriğini veya bunu nasıl elde ettiğini tanımlamayı çıkarmıştır; “tedavi” bu yüzden başka hastalar veya doktorlar tarafından kullanılamaz. Bu durum, önemli dergilerdeki deneyler üzerine yapılan bir analizin bulduğu, çalışmaların üçte birinin bu gibi önemli detaylara yer vermemesinin küçük bir örneğidir. [11]

Son olarak, yayınlanan çoğu deney sonuçlarını önceki, benzer deneyler kapsamında değerlendirmez. Bu önemli aşamayı geçerek, sonuçların aslında ne anlama geldiğini bilmek mümkün değildir.

1997-2009 yılları arasındaki 12 yıllık süreç boyunca beş adet önde gelen tıbbi dergide yayınlanan randomize deneylerin dört yıllık kontrolleri bu sorunun kapsamını resmetmiştir. Toplamda, 94 raporun yalnızca 25’i (%27’si) benzer deneylerin sistematik değerlendirmelerine herhangi bir referansta bulunmuştur. 94 raporun yalnızca 3’ü yeni sonuçları entegre eden güncellenmiş değerlendirmeleri kapsamaktadır ve yeni sonuçların tüm bulgulara nasıl bir farklılık getirdiğini göstermektedir. Ne yazık ki, raporlama uygulamasında zamanla görülen hiçbir gelişme bulunmamaktadır. [12]

Bu başarısızlık, klinisyenleri okudukları dergilere bağlı olarak farklı tedaviler kullanmaya itmiş olabilir.

Print Friendly