Doğru araştırma soruları sorun.

Bazen doktorlar, hangi tedavinin hastaları için en iyisi olacağını bilemez çünkü mevcut seçenekler düzgün biçimde çalışılmamıştır.

Hasta bakımı için önemli göstergeleri olan böyle çalışmalar, piyasa veya akademik dünya için ya hiç önemli değildir veya çok az önem arz eder; dolayısıyla önemli sorular cevapsız kalmaktadır. Bu soruları cevaplandırmamak da büyük zararlara yol açabilmektedir.

Örneğin, fiziksel hasardan kaynaklanan beyin hasarı olan insanlara verilen steroid ilaçları, yaşam şansını arttırır mı azalır mı? Steroidler, iyi tasarlanmış bir çalışma, bu yerleşik tedavinin beyin hasarı olan binlerce hastayı öldürmüş olabileceğini göstermeden yıllar önce kullanılmaktaydı. [2]

Bu çalışmaya yönelik önerilere, piyasa ve üniversite araştırmacıları tarafından ilk başta karşı çıkılmıştır. Neden? Pahalı yeni ilaçların (sinir koruyucu ajanlar adı verilen),  hastalara yönelik öneminin sonuç ölçümleri üzerindeki etkilerini değerlendiren ticari deneylerle ilgili oldukları için, katılımcılar için rekabetle karşılaşmak istememişlerdir.

Bu cevaplanmayan sorularla mücadele etmenin bir diğer nedeni de, sağlık için mevcut ve çok değerli kaynakların boşa gitmemesini sağlamaktır. İntravenöz damla olarak verilen insan albümin solüsyonu, yanmış ve diğer kritik düzeydeki hastaları kurtarmak için 1940lı yıllarda tanıtıldığında, bu ilacın ölüm riskini azaltması gerektiği ileri sürülmüştü.

İnanılmaz bir şekilde, bu teori 1990lara kadar hiçbir adil teste tabi tutulmadı. Bu noktada, ilgili randomize deneylerin sistematik bir değerlendirmesi, insan albümin solüsyonunun, diğer basit tuz solüsyonlarına kıyasla ölüm riskini azalttığına dair hiçbir bulguya ulaşamadı. Aslında sistematik değerlendirmenin gösterdiği şey, albüminin tek etkisinin ölüm riskini arttırmak olduğuydu. [3]

Bu değerlendirmenin bulguları, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki doktorların, insan albümin solüsyonunun alternatif bir resüsitasyon sıvısı olan saline (tuzlu su) ile geniş kapsamlı karşılaştırmasını yapmak üzere bir araya  gelmesini sağlamıştır. [4] Yarım yüzyıl önce yapılması gereken bu çalışmada, albüminin tuzlu sudan daha iyi olduğunu gösteren hiçbir bulguya rastlanmamıştır.

Albümin salineden yaklaşık 20 kat daha pahalı olduğu için, dünya çapında sağlık bütçesinden çok yüksek meblağlar geçen 50 yıldan fazla zaman boyunca boşa harcanmıştır.

Print Friendly, PDF & Email