Araştırmayı düzgün biçimde tasarlayın ve yürütün.

Klinik deneylerin çoğu raporunun kalitesiz olduğunu gösteren çalışmalarca harekete geçirilen raporlama standartları geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Bu standartlar, çalışmaya katılması için kaç hastaya sorulduğu ve kaçının daveti reddettiğini açıkça göstermelidir. Sonuçlar, başlangıçta seçilen çeşitli tedavi gruplarına göre gösterilmelidir.

Yine de daha iyileştirebileceğimiz çok konu vardır: (a) Araştırmaların odaklandığı soruların seçimi; (b) bu soruların hastaların önem verdiği sonuçlara yanıt getirebilecek tedaviler tarafından araştırılması; ve (c) hastalara bu konularda verilen bilgiler.

Önerilen deneyin uygulanabilir ve kabul edilebilir olup olmadığını görmek için, hasta gruplarının da dahil olduğu bir araştırma çalışması faydalı olabilir. Bu çalışma, tasarım planlarındaki eksiklikleri gösterebilir veya daha ilgili sonuçların tanımlanmasında yardımcı olabilir ve hatta konseptin başlangıç düzeyinde olmadığını bile ileri sürebilir. [5, 6]

Zaman, para ve emekten tasarruf sağlar.  Lokalize prostat kanseri olan erkekler üzerinde yapılan bir klinik deney, deneyin amacını ve tedavi seçeneklerini tanımlamak üzere klinisyenler tarafından kullanılan terimlerin dikkatlice göz önüne alınmasıyla araştırma tasarımının ne kadar geliştiğini göstermiştir.

Hastaların görüşlerinin keşfedilmesi kabul edilebilir bir çalışma doğurdu, çünkü çalışmaya katılan erkeklerin endişeleri ve bilgi ihtiyaçları tanımlandı ve potansiyel katılımcılara sağlanan bilgilerde bu bulgular dikkate alındı. [7]

Print Friendly, PDF & Email