Doğru Nedenlerle Araştırma: Daha iyi bir gelecek için plan

Anahtar Noktalar:

  • Doğru araştırma sorularını sorun.
  • Araştırma düzgün biçimde tasarlayın ve yürütün.
  • Tüm sonuçları yayınlayın ve sonuçların ulaşılabilir olmasını sağlayın.
  • Tarafsız ve faydalı araştırma raporları hazırlayın.
Graphic showing how money is wasted in research at successive stages

Tıbbi araştırmaların değişik aşamalarında israf (büyütmek için tıklayınız).

Giriş:

Tıbbi araştırmalar, hiç şüphesiz daha iyi bir hayat kalitesine ve uzun yaşama katkıda bulunmuştur. Ancak, araştırma için mevcut “itici güçlerin” – ticari ve akademik-, hastaların önceliklerini belirleme ve dikkate almada ne kadar yetersiz kaldığını şekille gösterdik.
Dünya çapında, her yıl 100 milyar dolar gibi yüksek miktardaki paralar, tıbbi araştırmalara fon sağlanmak üzere harcanır. [1] Ancak, bu fonlamanın çoğu, hastalarla daha ilgili bulgular üretmeyle ilgili çalışmalardan ziyade laboratuar ve hayvan çalışmalarına ayrılmaktadır.
Tedavi etkileriyle ilgili hangi sorular üzerinde çalışılacağına karar verilirken de, hastaların öncelikleri büyük ölçüde göz ardı edilir.
İlaç piyasasının finansal gücü, neyin çalışılacağına ilişkin verilen kararlarda oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Çünkü, piyasa, klinik deneylere katılan her hasta için cömertçe ödemede bulunur (binlerce pound/dolar); akademisyenler ve akademisyenlerin çalıştığı kurumlar, hastaları ilgilendirenlerden ziyade piyasayı ilgilendiren soruları dikkate alan klinik deneylere sıklıkla katılır.
Ne yazık ki, tıbbi araştırmalara harcanan paranın büyük kısmı, yanlış araştırma soruları; gereksiz veya zayıf tasarımlı çalışmalar; yayınlama ve araştırma sonuçlarının tam olarak erişilebilir yapılmasında yaşanan sorunlar; taraflı ve faydasız araştırma raporları yüzünden ilerleyen aşamalarda boşa gider.
Bu durum, araştırmacılar, araştırma fon sağlayıcıları, klinisyenler, vergi ödeyenler ve hepsinden ziyade tüm hastaları ilgilendirmelidir.
Daha iyi bir gelecek için ozalitimizi ayarlamadan önce, bir aştırmanın nasıl daha iyi olabileceğini kısaca belirtelim. Aşağıdaki noktaları uygulamak son derece önemlidir:
1. Doğru araştırma soruları sorun.
2. Araştırmayı düzgün şekilde tasarlayın ve yürütün.
3. Tüm cevapları yayınlayın ve bunları erişilebilir hale getirin.
4. Tarafsız ve yararlı araştırma raporları hazırlayın.

Print Friendly
  • Ichalmers

    •Wasted research (this page). Subtitle to be discussed.

    Delete ‘in this book’