İnsanlara yönlendirildiği tedavilere devam etmeleri için yardımcı olmak

Tedavi karşılaştırmaları sırasında hedeflenen ile gerçekleşen tedaviler arasındaki farklar tedavi testlerinin yorumlanmasını karmaşık hale getirebilecek diğer yollarla gerçekleşebilir. Araştırmanın katılımcıları tıbben gereli tedavilerden mahrum bırakılmamalıdır. Ümit edilen yararlı-ama ispatlanmamış- etkileri olan yeni bir tedavi adil bir testle araştırıldığında, bu nedenle katılımcı hastaların tümü ispatlanmış etkin tedavi alacakları konusunda ikna edilmelidir.
Eğer kişiler çalışmada kimin ne aldığını bilirlerse bazı muhtemel yan tutmalar ortaya çıkabilir. Biri hasta ve doktorların ‘yeni’ tedavi kolundaki hastaların daha şanslı olduğunu hissetmezi ve bunun da onların farkında olmadan bu tedavilerin yararlarını abartmalarıdır. Diğer yandan, hastalar ve doktorlar ‘eski’ tedavi kolundaki hastaların kötü muamele gördüğünü hissedebilirler ve bu hayal kırıklığı herhangi bir olumlu etkiyi hafife almalarına neden olabilir. Hangi tedaviye yönlendirildiğinin bilinmesi, doktorların, eski tedavi kolundaki hastalara, daha yeni ama ispatlanmamış tedavilere yönlendirilmemiş olmaları gerçeğinden dolayı, telafi etmek için daha fazla tedavi veya bakım vermelerine yol açabilir. Karşılaştırma gruplarından birinde böyle ek tedavilerin verilmesi diğerinde verilmemesi yeni tedavilerin değerlendirilmesini karmaşık hale getirir ve karşılaştırmanın adil olmaması ve sonuçların yanıltıcı riskini taşır. Hedeflenen ve gerçek tedavi arasındaki farkı azaltmanın yolu, karşılaştırılan yeni ve eski tedavilerin görüntü, tat ve koku olarak aynı olmasını sağlamaya çalışmaktır.
Olumlu etkileri olduğu umulan tedavi; aktif madde içermeyen, ‘gerçek’ tedavi gibi görünüş, koku, tat ve histe tasarlanmış bir tedavi (taklit, plasebo) ile karşılaştırıldığında bu yapılır. Buna ‘körleştirme’ veya ‘maskeleme’ denir. Bu körleştirme gerçekleştirilebilirse (gerçekleştirilemeyeceği birçok durum vardır) , iki karşılaştırma grubundaki hastalar birbirlerinden sadece bir konuda ayrılma eğilimindedir-yeni tedaviyi almaya mı yönlendirildiler veya aktif madde olmayan tedaviye mi. Benzer şekilde hastalara bakan sağlık çalışanlarının hastaların yeni tedaviyi alıp almadıklarını söyleyebilmeleri daha düşük olasılıkta olacaktır. Eğer ne hastalar ne de doktorlar hangi tedavi verildiğini bilmezlerse bu araştırma ‘çift kör’ olarak adlandırılır. Sonuç olarak, iki karşılaştırma kolundaki hastalar yönlendirildikleri tedaviye sadık kalmaya hevesli olacaklardır ve onlarla ilgilenen klinisyenlerin tüm hastalara aynı şekilde davranma olasılığı artacaktır.

Print Friendly, PDF & Email