Tedavilerin Adil Testleri

Anahtar Noktalar

  • Tedavilerin adil testleri gereklidir çünkü aksi takdirde bazı tedavilerin etkili olmadıkları halde etkili olduğu veya tersi sonucuna varabiliriz.
  • Tüm tedavilerin adil testlerinde karşılaştırma esastır.
  • Tedaviler karşılaştırılırken (veya bir tedavi, tedavi alınmaması ile karşılaştırılırken) “benzerlerin benzerlerle karşılaştırılması” prensibi esastır.
  • Tedavi sonuçlarını değerlendirirken yanlılığı sınırlayacak girişimler yapılmalıdır.

Giriş

Bazı okuyuculara tedavilerin adil testlerinin temelindeki prensipler tanıdık gelmeyebilir ama bunlar karmaşık değildir. Aslında, günlük yaşamımızın çoğunda dünyanın sezgisel kavrayışı bunlara bağlıdır. Bununla beraber okullarda iyi bir şekilde öğretilmezler ve çoğu kez gereksizce karmaşık bir dille sarmalanmışlardır. Sonuç olarak çoğu insan bunun anlama yetilerinin çok üstünde olduğuna inandığından konudan ürkerek uzaklaşır. Umarız ki bu ve izleyen iki bölüm sizi gerçekte temel prensiplerden zaten haberdar olduğunuz konusunda ikna edecektir ve böylece bunların ne kadar önemli olduğunu hemen anlayacaksınız.

Print Friendly, PDF & Email