Bugün tedavi verilen hastaları aynı hastalık nedeniyle geçmişte başka tedaviler verilen açıkça benzer başka hastalarla karşılaştırmak

Araştırmacılar bazen bugün tedavi verilen hastaları aynı hastalık nedeniyle geçmişte başka tedaviler verilen açıkça benzer hastalarla karşılaştırırlar. Bu karşılaştırmalar eğer tedavi etkileri dramatikse güvenilir kanıt sağlayabilirler- örneğin, yeni bir tedavi şimdi evrensel olarak ölümsül olan bir hastalıktan bazı hastaların kurtulmasına yol açıyorsa. Ancak, tedaviler arasındaki farklar dramatik değilse ama yine de bilinmeye değerse “tarihi kontrol”ler kullanılarak yapılan karşılaştırmalar problemli olma potansiyeline sahiptir. Bazı araştırmacılar benzerin benzerle karşılaştırıldığını garantiye almak için istatistik düzeltmeler ve analizler de yapsa bu analizler karşılaştırma grubundaki hastaların kayıt edilmemiş ilgili özelliklerini gözönünde bulunduramaz. Sonuç olarak biz hiçbir zaman benzerlerin benzerlerle karşılaştırıldığından emin olamayız.

Aynı tedavinin benzer hastalara ama farklı zaman dilimlerinde verildiğindeki sonuçlarını karşılaştırarak problemleri gösterebiliriz. İlerlemiş akciğer kanserli hastalarda, farklı aman dilimlerinde tamamen aynı tedavi ile tedavi edilmiş benzer hastaların yıllık ölüm oranlarını karşılaştırıldığı 19 benzer durumun analizini ele alalım. Ölüm oranlarında birkaç değişiklik beklenecektir, aslında farklar dikkate değerdi: ölüm oranları en iyi &25’den, en kötü %46’ya kadar değişti. [4] Açıkçası bu farklılıklar tedavi değiştiği için-tedavi aynı idi- veya hastalar anlaşılacak kadar farklı olduklarından -farklı değillerdi-gerçekleşmedi. Bu farklı ölüm oranları karşılaştırmalarda hesaba katılmamış muhtemelen ya hastalar arasında saptanamayan farklılıkları ya da zaman içerisinde kaydedilmemiş diğer değişiklikleri (örneğin daha iyi hemşirelik hizmetleri veya enfeksiyon kontrolü) yansıtmaktadır.

Print Friendly