Sistematik olarak gözden geçirmeler için tüm delillerin belirlenmesi

Sistematik olarak gözden geçirmeler için tüm ilgili delillerin belirlenmesi –
ilgili raporların dil ya da biçimi ne olursa olsun –
her zaman önemli bir iddia sunar çünkü ilgili delillerin bazısı kamuya duyurulmamıştır. Eksik bildirim çoğunlukla araştırmacıların sonuçlardan memnun olmadığı için sonuçları yazmamasından veya yazdıklarını yayınlamak için başvurmamasından kaynaklanmaktadır. İlaç firmaları da kendi ürünleri lehine olmayan çalışmaları bastırmaktadırlar. Dergiler de, yazıları sonuçları yetersiz ‘heyecan verici’ farzederek önyargıyla reddetme eğiliminde olabiliyorlar. [3] Araştırmaların önyargılı olarak yayınlanmaması bilimsel ve etik değildir ve bunun ciddi bir problem olduğu artık yaygın bir kabul görmektedir. Özellikle, hangi tedaviyi alacaklarına karar vermeye çalışan insanlar yanılabilirler, çünkü sonuçları ‘hayal kırıklığı’ ya da ‘olumsuz’ kabul edilen çalışmalar diğerlerine göre daha az yayınlanmakta, heyecan verici sonuçları olanlar ise daha fazla bildirilmektedir. Eksik bildirimin yaygınlığı hayret vericidir: klinik çalışmaların en az yarısı hiç bildirilmemektedir. Bu eksik bildirim önyargılıdır ve küçük çalışmalarda olduğu kadar büyük çalışmalar için de geçerlidir. Bu problemi çözmek için alınmış önlemlerin biri de çalışmaların başlangıcında gerekli düzenlemeleri yapmak ve araştırmacıları çalışmalarının protokollerini yayınlamak için cesaretlendirmektir. [3]  Araştırmaların yanlı eksik bildirimi öldürücü bile olabilir. Bazı İngiliz araştırmacılar, büyük kredi için, 1993 yılında on üç yıl önce yapılmış bir klinik çalışmanın sonuçlarını yayınlamaya karar verdi. Bu çalışma kalp krizi geçiren hastalarda kalp ritim bozukluklarının azaltılması için yeni bir ilaç ile ilgiliydi. Karşılaştırma grubunda sadece bir hasta öldüğü halde diğer grupta dokuz hasta ilaç aldıktan sonra ölmüştü. Onlar “Biz 1980 yılında bu çalışmayı yürüttüğümüzde, ilaç grubundaki artan ölüm oranının şansın etkisi olduğunu düşündük ‘diye yazdılar.’ …

Ilacın [lorcainide] geliştirilmesi ticari nedenlerden ötürü terk edildi ve bu çalışmada bu nedenle asla yayınlanmadı; Şimdi bu “taraflı yayın” için iyi bir örnektir. Burada açıklanan sonuçlar ilerideki sorunlar için bir erken uyarı olabilirdi. [4] Buradaki en önemli problem; test ettkleri ilaca benzeyen, kullanımının zirvesinde ilaçlar sadece ABD’de her yıl on binlerce prematüre ölümlerine neden olmaktadır.

[ The ‘trouble ahead’ to which they were referring was that, at the peak of their use, drugs similar to the one they had tested were causing tens of thousands of premature deaths every year in the USA alone. [5] ]

Print Friendly, PDF & Email