Sistematik derlemelerdeki çıkarları ve yanlışları tanımak

İncelemeyi yapanların derlemenin yürütülmesi ve yorumunu etkileyebilecek başka çıkarları varsa? Belki de değerlendirenler denemesi yapılan yeni tedaviyi yapan şirketten para almıştır. Egzamada çuha çiçeği yağının bir etkisi için kanıt değerlendirilirken; üretici ile ilişkili değerlendiren kişiler böyle ticari çıkarları olmayanlara göre tedaviyle ilgili çok daha coşkulu sonuçlara ulaştılar. (bkz. Bölüm 2, sayfa 18-20).

[ When assessing the evidence for an effect of evening primrose oil on eczema, reviewers who were associated with the manufacturer reached far more enthusiastic conclusions about the treatment than those with no such commercial interest. ]

Ancak, ticari çıkarlar önyargılı değerlendirmelere sebep olmada yalnız değildir. Hepimizin araştırmacılar, sağlık profesyonelleri ve hastalar gibi bunu yapabilen önyargıları vardır.
Malesef, çıkarları olan kişiler bazen tedavileri gerçekte olduklarından daha iyi göstermek için önyargılarını kullanıyorlar.

[ Disappointingly, people with vested interests sometimes exploit biases to make treatments look as if they are better than they really are. [8] ]

Bu genellikle ama her zaman değil, ticari nedenlerden dolayıdır – bazı araştırmacıların kasıtlı olarak mevcut kanıtları görmezden gelmesinden olur. Onlar belirli bir tedavi için kendi sonuçlarına olumlu bir ışık tutacak araştırmaları tasarlar, analiz eder ve raporlar. Böyle bir olay 1990’da olmuştur. Anti-depresan ilaç Seroxat (paroksetin) üreticisi, ergenlerde bu ilacın bazı genç hastalarda intihar düşüncelerini artırdığını ileri süren önemli bilgiyi saklamıştır. [9]

Aşırı raporlama da problemlerden biridir. ‘Salam dilimleme’ olarak bilinen bir olay, araştırmacılar tek bir çalışmadan (salam) elde edilen sonuçları alırlar ve bireysel raporların bağımsız çalışmalardan olmadığını açıklığa kavuşturmadan sonuçları çeşitli raporlara bölerler. Bu şekilde, tek bir ‘olumlu’ çalışmadan çeşitli dergilerde farklı makaleler olarak ortaya çıkabilir ve böylece bir önyargı oluşturur. [10] Burada yine, çalışma başlangıcında her çalışma için belirlenen özel tanımlayıcılar, bu çalışmadan çıkabilecek kafa karışıklığını azaltmak için yardımcı olacaktır.

Print Friendly, PDF & Email