İlgili ve güvenilir tüm kanıtların değerlendirilmesi

Anahtar Noktalar

  • Nadiren tek bir çalışma, sağlık hizmetlerinde tedavi seçimine rehberlik etmek için yeterli kanıt sağlar.
  • Alternatif tedavilerin rölatif yararlarının değerlendirilmesi, tüm ilgili, güvenilir kanıtların sistematik incelemesine dayalı olmalıdır.
  • Tedavilerin test edildiği bireysel çalışmalarda olduğu gibi şans etkisi ve ön yargıların yanıltıcı etkilerini azaltmak için önlemler alınması gerekir.
  • Sistematik derlemelerin sonuçlarının göz önüne alınmasındaki başarısızlık sonucunda sağlık hizmetlerinde ve araştırmalarında, hastalarda önlenebilecek zararlar oluşabilir ve kaynak israfı olur.

Giriş: Tek çalışma yeterli mi?

Basit bir cevap olarak ‘çoğunlukla hayır’. Çok nadiren adaletli bir tedavi karşılaştırması tedavi alternatifleri ile ilgili karar vermek için bir temel oluşturacak yeterli ve güvenilir kanıt verir.

Bu bölüm bunun niçin bir problem olduğunu ve ne yapılarak yönlendirileceğini gösterecektir.

 

Print Friendly, PDF & Email