Pazarlamaya dayalı tıp

‘Ilaç endüstrisinin iç belgeleri kamuya açıklanan kanıtların kendi ürünleri ile ilgili tam olarak altta yatan bütün bilgiyi yansıtmadığını göstermektedir. Bu endüstri  ve bağlantılı tıbbi iletişim firmaları, medikal literatürdeki yayınların esas olarak  pazarlama çıkarlarına hizmet ettiğini söylüyorlar. Doktorların hasta ticareti ve pazar paylaşımı,  karı etkili olarak maksimuma çıkarırken; ürün satışlarına en iyi uyacak medikal dergi yayınları için negatif verilerin çarpıtılması ya da yayınlanmaması   [bakınız Bölüm 10, sayfa 124-5] yardımcı araçlar olarak ortaya çıkmıştır. Kanıta dayalı tıp, soylu bir idealken,  pazarlamaya dayalı tıp güncel bir gerçektir.’

Spielmans GI, Parry PI. From Evidence-based Medicine to Marketing-based Medicine: Evidence from Internal Industry Documents. Journal of Bioethical Inquiry 2010;7(1):13-29.

Print Friendly
 • http://www.bluechipexterminating.com/ Chiara Gibson

  Excel Translations delivers multilingual compliance solutions in more than 30 languages to Fortune 1000 companies in the Medical and Surgical Device Manufacturing, Biotechnology, IVD, Healthcare and Pharmaceutical industries as well as to Clinical Research Organizations (CROs).

 • http://www.bluechipexterminating.com/ Chiara Gibson
 • http://www.bluechipexterminating.com/ Chiara Gibson

  great! it is always good to have backgrounds.

 • http://www.bluechipexterminating.com/ Chiara Gibson
 • Anna Marie Gruber

  before selling make sure your products are licensed and approved by health association cos we need to be careful in everything especially when it comes to our health.

 • Anna Marie Gruber