Hastaların seçimi: Davut ve Golyat

‘Kim araştırma sorularının, gerçekten hastaların bütün ıstırapları ve farklılıkları içinde en büyük ihtiyaçlarına hitap ettiğini iddia edebilir ?

Neden konu ile en fazla ilgili sorular sorulmaz? Hâlen bu soruları kim [8][9]belirlemektedir? Kim belirlemelidir? Bunların önceliklerini kim yönetmelidir? Hastalar kendileriyle en fazla ilgili sağlık konularını en iyi şekilde tanımlayabilir ve durumları, bakımları, yaşam kaliteleri ve süreleri hakkında gerekli bilgiyi en iyi şekilde verebilir. Hastalar, ürünlerini pazarlamak ve kâr elde etmek için delile ve merak, araştırma fonunu garanti altına alma gereksinimi, profesyonel övgü ve kariyer gelişimi  tarafından yönlendirilen denemecilere ihtiyacı olan ilaç firmalarının Golyat’larına karşı mücadele edecek olan  Davut gibidir. Hâlbuki kâr, bilimsel araştırma, para tahsisatı ve araştırma evrakları ancak esas güdü hastanın yararı için ise kabul edilmelidir. İyi nitelikli araştırmaları savunan bağımsız hasta ve organizasyonlar bunlara karşı sapanlarını hazırlamalı, atacakları taşları dikkatlice seçmeli, nişanlarını almalı ve düşmanını alt etmelidir.’

Refractor. Patients’ choice: David and Goliath. Lancet 2001;358:768.

Print Friendly, PDF & Email