İdeal bir dünyada

‘İdeal bir dünyada mahremiyet konusundaki endişelerini başkalarının hayatlarından üstün tutanlar hariç olmak üzere mümkün olan yerlerde bilgi alabiliriz ve bunu tıbbi öyküyle karşılaştırabiliriz. İdeal bir dünyada bir kişiye tedavi verildiğinde hangi tedavinin daha iyi olduğu ile ilgili olarak gerçek bir belirsizlik varsa basit ve etkili olarak bir tedavi randomize edilir ve gelişmeler takip edilir. İdeal bir dünyada bu kavramlar sağlıkla ilgili nosyonumuza öyle girmiştir ki hiçbir hasta bundan rahatsız olmaz.’

Goldacre B. Pharmaco-epidemiology would be fascinating enough even if society didn’t manage it really really badly. The Guardian, 17 July 2010.

Print Friendly, PDF & Email