Doğru Tıp Uygulamalarında Bilgilendirilmiş Onama Sağduyulu Bir Yaklaşım

‘Bilgilendirilmiş onam ile ilgili tartışmada eksik olan hastanın ne bilmek istediği ve yalnızca asgari  bilgi almak isteyen hastalarla nasıl ele alacağımızla ilgili hastanın yaklaşımının gerçek doğasıdır.Hastaya verilen bilginin anlaşılmasını değerlendirme ile ilgili yapılan çok az çalışma vardır. Klinisyenler hastaya veya hasta  yakınlarına verilen bilginin ne kadar doğru anlaşıldığı konusunda emin olmakta zorlanmaktadırlar. Anlama bilgiyi kimin verdiği, nasıl açıklandığı, bilgiyi özümsemek için zaman ve çevreden etkilenebilir.

Paternalistik  bir yaklaşım, tıbbi uygulamada kabul edilemez; sağduyulu bir yaklaşım- açık  anlatım, hastanın  ne istiyor gibi göründüğü ve ne söylendiğini göz önüne almak ve anladığını kontrol etmek  doğru tıp uygulamaları için gereklidir.’

Gill R. How to seek consent and gain understanding. BMJ 2010;341:c4000.

Print Friendly, PDF & Email