Sarı kart programı

Sarı Kart Programı İngiltere’de 1964’de talidomid trajedisi bir ilacın ruhsatlandırıldıktan sonra ortaya çıkan problemlerin izlenmesininin önemini vurgulamasından sonra başlatıldı. Raporlar sonuçları izleyen İlaçlar ve Sağlık Ürünlerini Düzenleyen Ajansa (MHRA) gönderilir. Her yıl MHRA olası yan etkilerle ilgili 20 000’den fazla rapor almaktadır. Başlangıçta sadece doktorlar raporları düzenleyebilirken ama sonra hemşireler, eczacılar, adli memurlar, dişçiler, radyograflar ve optimetristler de buna cesaretlendirilmişlerdir. Hastalar ve onlara bakanlar 2005’den beri şüpheli olumsuz reaksiyonları rapor etmeye davet edilmiştir. Raporlar bilgisayar ortamında www.yellowcard.gov.uk şeklinde veya posta veya telefonla arşivlenir.

Bir hasta kendi deneyimini şu şekilde özetlemiştir: Yan etkileri Sarı Kart Programından rapor edebilmek kontrolü size vermektedir. Meşgul bir sağlık çalışanının bunu yapmasını beklemeksizin kendinizin doğrudan rapor edebileceğiniz anlamına gelir……Bu hastaları bakımın merkezine koymakla ilgili. Hasta katılımı açısından dev bir adımdır ve ileriye giden yolun başlangıcı ve tutumda değişiklik denizidir.

Bowser A. A patient’s view of the Yellow Card Scheme. In: Medicines & Medical Devices Regulation: what you need to know. London: MHRA, 2008. Available at www.mhra.gov.uk

Print Friendly, PDF & Email