Hormon replasman tedavisi (HRT)

Menopoz sürecindeki kadınlarda hormon replasman tedavisi (HRT – eksilmiş kadınlık hormonlarının ilaç olarak verilmesi) sıkıntı yaratan ateş basmalarını azaltır; ek olarak osteoporozu da (kemik erimesini) engelleyebileceğine yönelik bazı kanıtlar vardır.

Zamanla HRT nin, kalp krizini ve inmeyi önlemek gibi başka yararlı etkileri de olduğu iddia edildi. Milyonlarca kadın, doktorlarının önerisi ile, bunlar ve benzerleri başka yararları için HRT kullanmaya başladı.  Ancak bu iddiaların dayandığı temel pek de o kadar sağlam değildi.

Kalp krizini ele alalım. Yirmi yıldan uzun bir süredir kadınlara bu ciddi riskin HRT sayesinde azaldığı söylenmekteydi. Bu öneri, taraflı (adil olmayan) çalışmaların sonuçlarına dayanmaktaydı (Bkz. Bölüm 1 ve 6).

Sonra 1997’de bu önerinin yanlış olabileceğine dair bir uyarı yapıldı: Finlandiya ve Birleşik Krallık’ta iyi yürütülmüş çalışmaların sonuçları sistematik olarak gözden geçirilmişti.[8] Bu değerlendirmenin sonunda HRT’nin değil kalp krizini azaltmak, aksine arttırabileceği gösterildi.   Bazı sözü geçen araştırmacılar bu sonucu göz ardı ettiler; ancak şimdi bu sonucun daha sonra iyi yürütülmüş iki büyük çalışmayla doğrulandığını biliyoruz..

HRT ilk öne sürüldüğünde daha iyi değerlendirilseydi, kadınlar yanlış yönlendirilmeyecek ve belki de çoğu zamanından önce ölmeyecekti.  İşin daha kötüsü, şimdi,  HRT’nin inme ve meme kanseri riskini artırdığını da biliyoruz. [9]

Genel olarak bakıldığında, HRT hala menopoz belirtileri olan hastalarda değerli bir tedavi yolu olmaya devam etmektedir. [10]  Üzücü olan, özellikle kalp krizi ve inme riskini azaltan bir tedavi yolu olarak öne sürülmesidir.   Her ne kadar bu ciddi sorunları artırıcı etkisi çok azsa da etkilenen kadın sayısı fazlaydı, çünkü HRT çok yaygın olarak kullanılmaktaydı.

Print Friendly