Gerçekleşmeyen hayaller

Anahtar noktalar

  • Ne teorik ne de profesyonel görüşler tedavinin etkili olduğunu belirtmekte tek başına güvenli ve yeterlidir.
  • Bir tedavinin “yerleşmiş” olması, zarardan çok yarar getirdiğini söylemek için tek başına yeterli değildir.
  • Hastalar yeteri kadar araştırılmamış tedavilerden her hangi bir zarar görmüyorsa da böyle bir tedaviyi uygulamak hem kişinin hem de toplumun kaynaklarının boşa harcanmasına neden olabilir.

Giriş

Bazen uzun süredir uygulanmakta oldukları halde bazı tedavilerin yarardan çok zarara yol açtığı sonradan fark edilebilir.   Ümit edilen yararlar gerçekleşemeyebilir.  Bu bölümde bunun neden böyle olduğu üzerinde duracağız.

 

Print Friendly, PDF & Email