Bebeklerin yatırılma pozisyonuna yönelik öneriler

Zararın sadece ilaçlardan kaynaklanabileceğini düşünmeyin – öneriler de öldürücü olabilir.

Pek çok kişi Amerikalı çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Benjamin Spock’un adını duymuştur. “Bebek ve Çocuk Bakımı” adlı kitabı gerek profesyoneller gerekse ebeveynler için özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde ve İngiltere’de on yıllarca ana başvuru kitabı olmuştur.

How advice on babies’ sleeping position changed with time

How advice on babies’ sleeping position changed with time (click to enlarge)

Ancak Dr.Spock’ın tamamen iyi niyetle yaptığı  bir öneri yanlıştı. Tartışma götürmez bir mantıkla ve belli bir otoriteyle kitabının 1956’daki basımından 1970’lere kadar şöyle diyordu:

‘Tbebeğin sırt üstü yatmasının iki sakıncası vardır. Eğer kusarsa, kusmuğunun genzine kaçması sonucu boğulabilir; ayrıca başını hep aynı tarafa döndürme eğilimi olacağından başının yan tarafı yassılaşır.  Bence en başından itibaren bebeklerin yüzüstü yatmaya alıştırılması tercih edilmelidir.’

Bebeklerin yüzüstü yatırılması hem hastanelerde hem de milyonlarca evde olağan uygulama oldu. Şimdi bu uygulamanın – titizlikle değerlendirilmemişse de – on binlerce beşik ölümüne yol açtığını biliyoruz . [1]

Her ne kadar tüm beşik ölümlerini bu talihsiz öneriye bağlamak mümkün değilse de bu uygulamadan vazgeçilip bebekler sırtüstü yatırılmaya başlandıktan sonra beşik ölümlerinin oranında belirgin bir düşüş saptanmıştır.

1980’lerde yüzüstü yatırmanın zararlı etkileri hakkında daha kesin kanıtlar ortaya çıkmaya başladıktan sonra gerek doktorlar gerekse medya bu konuda uyarılara başladılar ve beşik ölümlerinde dramatik bir düşüş gözlendi. Sonraları mesaj “sırt uykuya” (back to sleep) olarak yaygınlaştı ve Dr. Spock’un talihsiz önerisinin olumsuz etkisi silinmeye çalışıldı.

Print Friendly