İzlenimlerin ötesine gitme gereksinimi

Eğer hastalar bir şeyin onlara yardımcı olduğuna inanırlarsa bu yeterli değil midir? Tedavilerin etkilerini daha kuralına uygun değerlendirmeyi ve belki de onlara yardımı olup olmadığını, olduysa nasıl olduğunu bulmaya çalışmayı denemek için araştırma yapma sıkıntısına ve masrafına girmek niçin önemlidir? En az iki neden vardır. Biri etkili olmayan tedaviler bizim dikkatimizi etkili olan tedavilerden uzaklaştırabilir. Diğer neden ise bir çok ( eğer çoğu değilse) tedavinin, bazıları kısa dönem, bazıları uzun dönem ve bazısı da henüz tanınmamış olumsuz yan etkileri olmasıdır. Hastalar bu tedavileri kullanmazsa istenmeten etkilerden kurtarılmış olur. Bu nedenle yardımcı olma ihtimali düşük veya faydadan çok zarara neden olan tedavilerin belirlenmesi önemlidir. Araştırmalar aynı zamanda tedavilerin nasıl etkili olduğuna dair önemli bilgiy açığa çıkarabilir ve böylece daha iyi ve güvenli tedavilerin geliştirilmesi olasılıklarını gösterebilir.
Tedavilerin etkileri ile ilgili araştırma her yerde ama özellikle sağlık kaynakları tüm hastalar arasında adil olarak paylaşmak için çaba topluluklarda uygundur- örneğin İngiliz Ulusal Sağlık Hizmeti veya ABD Gaziler Sağlık Dairesi. Bu koşullarda, her zaman, sağlık hizmeti için kullanılacak kaçınılmaz olarak sınırlı kaynaklar için iyi değerleri temsil eden tedavilerle ilgili kararları almak gerekir. Eğer bazı hastalara yararlı olduğu gösterilmemiş tedaviler veriliyorsa, bu diğer hastaları yararlı olduğu gösterilen tedavilerden mahrum bırakmak anlamına gelebilir. Bunlardan hiçbirisi hastaların ve klinisyenlerin tedavilerin etkileri ile ilgili izlenimleri ve düşüncelerinin önemsiz olduğunu ima etmemelidir. Gerçekte bunlar, sıklıkla aşikar olarak ümit vaat eden yeni tedavilerin ciddi araştırılmasının başlangıç noktasıdır. Bu izlenimleri ciddi araştırmalarla izlemek bazen tedavilerin hem zararlı hem de yararlı etkilerinin tanınmasına yol açabilir. Örneğin, 20 yıl önce gebeliğinde dietilstilbesterolle (DES)tedavi edilen kadın ilk olarak bunun kızında nadir görülen vajinal kansere yol açmış olabileceğini öneren kişidir (Bkz Bölüm 2, S 15-16).

[ For example, it was a woman who had been treated with the drug diethylstilboestrol (DES) during pregnancy two decades earlier who first suggested that this might have caused her daughter’s rare vaginal cancer. ]

Ve bir hasta yüksek kan basıncı için yazılmış olan yeni bir tedavinin beklenmeyen yan etkilerinden bahsettiğinde ne kendisi ne de doktoru bu yorumun her zaman çok satan bir ilacın- sidenafil (Viagra) tanımlanmasına yol açacağını hayal edemezlerdi. Bu nedenle bireylerin tedavilerin etkileri konusundaki izlenimleri yok sayılmamalıdır fakat bunlar nadiren tedavilerin etkinliği ile ilgili sağlam sonuçlar çıkarmanın ve hele de başkalarına tedavi önermenin güvenilir bir temelidir.

Print Friendly, PDF & Email