Öyleyse adil testler nelerdir?

Çoğumuz bir yeni tıbbi gelişme ile ilgili bir basın raporuna itibar etmenin bir hata olabileceğini biliriz. Fakat acı gerçek sudur ki, tedavilerin görünüşte meşhur dergilerdeki raporları ile ilgili olarak da dikkatle olunmalıdır. Tedavilerle ilgili yanlış yönlendirici veya abartılı iddialar yaygındır ve bunların güvenilirliğini değerlendirebilmek önemlidir.
Tedavilerin etkileri ile ilgili raporları aldığımızda iki riskle karşılaşırız. Yanlışlıkla yararlı bir tedavinin aslında gereksiz ve hatta tehlikeli olduğu sonucuna varabiliriz. Veya yanlışlıkla yararsız veya hatta tehlikeli bir tedavinin aşsında yararlı olduğu sonucuna varabilirz. Tedavilerin adil testleri tedavilerin etkileri ile ilgili güvenilir bilgi almak üzere şu şekilde tasarlanmalıdır (i) benzerleri benzerlerle karşılaştırmakl, çarpıtan etkileri (Bias- yan tutma) aza indirmek (ii) Şansın etkisini gözünde bulundurmak (iii) tüm ilgili güvenilir delilleri değerlendirmek. Bu bölümde ve izleyen iki bölümde adil testlerin bu üç ana özelliğinden bahsedecektir.

Print Friendly, PDF & Email