Meme Kanseri

Meme kanserinin tedavisi mesleki belirsizliklere örnektir. Cerrahi,radyoterapi ve kemoterapinin kullanımlarında önemli farklar vardır.Çok erken evre meme kanserleri ve memenin “pseudo kanserleri”nin en uygun tedavisi henüz bulunamamıştır.Ayrıca koltuk altı lenf nodlarının kaç tanesinin alınacağı ya da hepsinin alınıp alınmayacağı konusunda netlik yoktur. [20]

Koltuk altı cerrahisi ve cerrahinin kötü sonuçları sonrası oluşabilecek yorgunluk ,koldaki lenfödemin en uygun tedavisi hala yeterince test edilmiş değil.

Print Friendly, PDF & Email