Erken doğumda antibiotik

Zararsız olduğu kabul edilen ,faydalı etkiler beklenen tedavilerin uygun testleri bunların hiçbirinin doğru olmadığını gösterebilir.Doktorlar umutsuz bir durumda bile iyi niyetli olarak tedavi sunabilirler.Mesela”sessiz” (subklinik)bir enfeksiyonun preterm eylem ve erken doğumu tetiklediği şeklinde bir teori vardır.Bu teori doktorları bazı hastalarda antibiotik kullanmaya itmiştir.Hiç kimse ciddi olarak bu şekilde antibiotik kullanımının önemli problemlere yol açacağını düşünmedi.Hatta bazı kadınların kendi kendilerine antibiotik almak için heveslenip”Haydi bunu deneyelim,bir zararı yok” diyerek kullandıkları konusunda bazı kanıtlar mevcut.Sonunda bu tedavinin uygun testi yapıldığında sonuçlar gayet net klinik etkileri gösterdi.Önclikle hiçbir fayda belirlenemedi.En önemlisi ,çalışmadaki bebeklerin uzun dönem takiplerinde antibiotik ile karşılaşan grupta kontrol grubuna göre serebral palsi,görme,konuşma ve yürüme problemlerinin daha fazla olduğu gösterildi.Antibiotiklerin bu riskleri ,uygun testlerin sonuçlarından yeterli kanıt alınmadan kadınlara reçete edilerek onlarca yıl bilinmeden kaldı.Sık sık olduğu gibi “normal” klnik pratikte yetersiz değerlendirilmiş bir tedavinin verilmesi aynı tedavinin bir araştırma kapsamında öngörülerek verilmesinden daha zararlı gibi görünmekteydi.Başka bir deyişle ,insanlar uygun testlerin parçası olmayan ilaçları aldığında daha fazla risk altındaydı. [17], [18], [19]

Print Friendly