Tedavilerin etkileri konusunda belirsizliklerin yeri

Buradan nereye gideceğiz? Klinisyenler bir tedavi konusunda mevcut en iyi kanıtı sunan toplu deneylerden ve var olan güvenilir çalışmalardan derlenen sistematik sonuçlarla en iyi yolu çizmelidirler. Bunu yaptıktan sonra tedavi konusunda belirsizlik hala varsa bunu hastalarıyla konuşmalı ve neden böyle olduğunu açıklamalıdırlar.Hastalar ve klinisyenler , hastanın tercihini dikkate alarak seçenekleri birlikte tartışabilirler.Bu tartışmalar tanınması ve bulunması gereken belirsizlikleri daha da arttırır.Belirsizliklerin hala olduğunu bilmek bile tedavilerin daha uygun ve güvenilir yapılmasına doğru ilerleme sağlar.Belirsizlik bu nedenle ilerleme için bir “yenilgi” itirafı değil,bir ön koşuldur.Belirsizlikleri gösteren bu olumlu tutumlar şimdi bazı mesleki rehberlik kuruluşlarına da yansımış durumdadır.Birleşik Krallıkta genel tıp konseyinin İyi Tıp Uygulamaları adlı rehberinin son baskısında doktorlara performanslarını geliştirmeleri için “tedavilerin etkileri hakkındaki belirsizliklerin çözülmesine yardım etmesi”gerektiği öneriliyor.[21]

To do this, patients and clinicians must work together to design better research.

Print Friendly, PDF & Email