Klasik (Halstead) radikal mastektomi

Radikal mastektomi, 19’uncu yüz yılın sonlarına doğru William Halstead tarafından geliştirilmiştir ve yirminci yüzyılın üçüncü çeyreğinden sonra meme kanseri için uygulanan en yaygın tedavi şeklidir.

Memenin tümünün alınması dışında göğüs kafesini kaplayan pektoralis major kası da alınmaktadır. Daha küçük pektoralis minor kası da koltuk altı lenflerine ve yağ dokusuna ulaşımı kolaylaştırmak için alınır.

GENİŞLETİLMİŞ RADİKAL MASTEKTOMİ      

“Daha fazlası daha iyidir” görüşü radikal cerrahları daha yaygın ameliyatlar yapmaya yönlendirmiştir; köprücük kemiği altındaki lenf bezleri ve göğüs kemiği altındaki iç meme lenf bezlerini (internal mammary nodes) de almaya başladılar.  Göğüs kemiğinin altındaki lenf bezlerine ulaşabilmek için bir kaç kaburganın çıkarılması ve göğüs kemiğinin ortasından kesilmesi gerekmekteydi.  Bunun yeterli olmadığını düşünen bazı hekimler kanserin olduğu taraftaki kolun alınması ve vücuttaki bazı endokrin bezlerin (böbrek üstü bezleri, hipofiz, yumurtalıklar) çıkarılarak hormon salınımını azaltıp hormonların tetiklediği düşünülen tümör yayılımının önüne geçmeye çalıştılar.

Eğer bir kadın bu kadar yaygın bir ameliyatı atlatabilmişse, giysilerin bile örtemeyeceği kadar ileri derece bozulmuş bir göğüs kafesi ile yaşamak zorundaydı.

Eğer sol taraftan ameliyat olmuşsa kalbi sadece ince bir cilt tabakası örtmekteydi.

Lerner BH,  Meme kanseri savaşları: ümit, korku ve Amerika’da yirminci yüzyılda tedavinin izlediği yol. New York; Oxford University Press, 2003.

Print Friendly, PDF & Email