Prostat Spesifik Antijeni bulan araştırmacı konuşuyor

‘PSA testinin yaygın popularitesi oldukça pahalı bir halk sağlığı felaketine yol açtı. Bunun sıkıntısını yakından biliyorum – PSA’yı 1970 yılında ben keşfettim….

Amerikalılar prostat kanseri testi için çok büyük harcamalar yapıyorlar. PSA testinin yıllık faturası 3 milyar dolar olup bunun çoğunluğu Medicare ve Veterans Administration gibi sosyal sağlık sigortaları tarafından karşılanmaktadır.

Prostat kanseri basında sıklıkla yer buluyor ancak, istatistiklere bakacak olursak durum o kadar vahim olmayabilir. Amerika’da yaşam boyu prostat kanseri tanısı alma riski %16 ve %3 prostat kansrinden ölme riski var. Çünkü kanserlerin büyük çoğunluğu yavaş ilerleyen türdendir. Bir başka deyişle, ileri yaşa varabilen erkekler için prostat kanserinden ölmekten çok prostat kanseriyle ölmek söz konusudur. Böyle olduğunda dahi testin etkiniği yazı-turadan bir nebze üstündür diyebiliriz. Yıllardır söylemeye çalıştığım şu, PSA testiyle prostat kanseri tanısı konamayacağı gibi ve de daha önemli olarak, kişiyi öldürebilecek ya da öldürmeyecek tipleri ayırd etmesi de mümkün değildir.

 

Ablin RJ. The great prostate mistake. New York Times, 10 March 2010.

Print Friendly, PDF & Email