İnme

Gereksiz araştırmaya bir örnek de, önceki çalışmaların bir araya toplanmaması ve analiz edilmemesi nedeniyle, nimodipin adı verilen bir ilaçla (kalsiyum antagonist adı verilen ilaç grubundan biri) inme tedavisi ile ilgilidir.

Felç geçiren hastalardaki beyin hasarı miktarını azaltmak mümkün olsaydı, engellilik ihtimalleri azaltılabilirdi. 1980lerin başında, bazı hayvan deneylerinin teşvik edici sonuçlar vermesi üzerine inme geçiren i hastalarda bu amaçla nimodipin test edilmiştir.

1988 yılında yayınlanan, inme geçiren hastalar üzerinde gerçekleştirilen klinik bir deneyde faydalı etkiler bulunsa da, nimodipin ve diğer kalsiyum antagonist ilaçlarla ilgili diğer pek çok klinik deneylerin sonuçları çelişkili bulunmuştur.

Yaklaşık 8.000 hastanın dahil olduğu klinik deneylerin toplam bulguları 1999 yılında sistematik olarak incelendiğinde, .hiçbir faydalı etkisi bulunmamıştır. [14]

Nimodipin kullanımı açıkça güçlü bilimsel bulguya dayandığına göre, bu sonuç neyi göstermektedir?
Hastalarla yapılan çalışmaların sonuçlarına göre, hayvan deneylerinden elde edilen bulgular ilk kez düzenli olarak inceleme altına alınmıştır. Yalnızca hayvan çalışmaları sistematik olarak incelendiğinde, bu deneylerin tasarımlarının genel olarak zayıf olduğu, sonuçlarında yanlılık olduğu ve bu yüzden bu sonuçlara güvenilemeyeceği anlaşıldı.

Diğer bir deyişle, ilk bakışta inme geçiren hastalar üzerinde deney yürütmek için ikna edici hiçbir gerekçe bulunamamıştır. [15]

Print Friendly, PDF & Email