Prematüre bebeklerde respiratuar distres

Bazı araştırmalar iyi ve kötü arasında yer alır – basitçe, gereksizdir. Bu araştırmaların bir örneği de prematüre bebeklerle ilgilidir.

Prematüre doğan bebeklerin ciğerleri gelişmeyebilir, bu da solunum güçlüğü sendromu gibi yaşam tehlikesi yaratan komplikasyonlara neden olabilir.

1980lerin başı itibariyle, prematüre doğum yapma riski bulunan gebe kadınlara steroid ilaç vermenin yenidoğanlarda solunum güçlüğü sendromu ve ölüm sıklığını azalttığına yönelik çok sayıda bulgu bulunmuştur. Ancak, sonraki yıllarda yapılan deneylerde streoidlerin plasebo ya da tedavisizlikle karşılaştırılmasına devam edilmiştir.

İlk deney sonuçları sistematik biçimde değerlendirilseydi ve meta-analizle birleştirilseydi, daha sonra yapılan pek çok deney muhtemelen yapılmazdı, toplu bulgular buna hiç gerek olmadığını gösterirdi.

Bu gereksiz araştırmalar, bu yüzden bu deneylerdeki katılımcıların yarısının uygulanacak etkili tedaviden yararlanamamalarına yol açmıştır.

Print Friendly, PDF & Email