Aprotinin: Operasyon sırasında ve sonrasında kanama üzerindeki etkisi

Araştırma fon sağlayıcıları, akademik kurumlar, araştırmacılar, araştırma etik komiteleri ve bilimsel dergilerin hepsi gereksiz araştırmaların bir parçasıdır.

Daha önce açıkladığımız gibi ve gereksiz araştırmalarla ilgili ilk iki örnekte de görüldüğü gibi, yeni çalışmalar tasarlanmadan ya da uygulanmadan önce mevcut çalışmalardan elde edilen bilgiler ilk olarak sistematik biçimde değerlendirilmelidir.

2005 yılında yayınlanan şaşırtıcı bir analiz, operasyon sırasında ve sonrasında kanamayı azaltmak için aprotinin adı verilen bir ilacın kontrollü deneylerine odaklanmıştır. Aprotinin işe yaramaktadır. Şaşırtıcı nokta, ilacın kan transfüzyon kullanımını azalttığını gösteren güçlü bulguların toplanması olmuştur, kontrollü deneyler devam ettirilmiştir. [16]

Analiz zamanında, 64 deneyin raporu yayınlanmıştır. 1987 ve 2002 yılları arasında, aprotinin deneylerinin ardışık raporlarında belirtilen önceki raporların oranı, en yeni raporlar arasında %33’ten %10’a düşmüştür. Ardışık raporların 44 tanesinden yalnızca 7’si en büyük deney raporuna referans göstermiştir (bu, orta deney boyutundan 28 kat fazladır); bu raporların hiçbiri 1994 ve 1997’de yayınlanan bu deneylerin sistematik incelemelerine referansta bulunmamıştır.

Analiz yazarlarının vurguladığı gibi, bilim birikimli olmalıdır. Ancak çoğu bilim insanı bulguları bilimsel olarak toplamamaktadır. Çoğu yeni çalışma mevcut bulguların sistematik değerlendirmesi ışığında tasarlanmamakta ayrıca yeni bulgular da bu değerlendirmelerin güncellenmesi kapsamında çok nadiren değerlendirilmektedir.

Print Friendly, PDF & Email

Navigate Content