İnme

İnme, ölümün ve uzun süreli engelliliğin başlıca nedenidir. İlk inme sırasında ölüm oranı altıda bir ve altıda iki arasındadır; bu oran tekrarlayan inmelerde altıda dörde çıkmaktadır.

İnmenin temel sebeplerinden biri de, beyne kan sağlayan karotid arterinin stenozudur. Karotid arterin içini kaplayan yağlı madde bazen çözünür ve daha küçük arteriyel kolları tıkayarak felce neden olur.

1950lerde, bu yağlı birikintileri kaldırmak için cerrahlar karotid endarterektomi adı verilen bir operasyon kullanmaya başladılar. Ancak, her operasyonda olduğu gibi bu cerrahi işlemde de komplikasyon riski bulunmaktadır.

Karotid endarterektomi gittikçe popüler olmasına rağmen, operasyonun risk ve faydalarının değerlendirilmesi için randomize denemelerin yapılması 1980leri buldu. Açıkça, bu bilgi hastalar ve doktorları için hayati derecede önemli olmuştur.

Biri Avrupa’da diğeri Kuzey Amerika’da yapılan iki adet iyi tasarlanmış deney, en iyi cerrahi olmayan tedavi ile operasyonu karşılaştırmak amacıyla karotid arter daralması semptomları (minör felç ya da geçici, inme benzeri semptomlar) incelemiştir. Bu uzun süreli çalışmalarda binlerce hasta yer almıştır.

1990larda yayınlanan sonuçlara göre, operasyon inme veya ölüm riskini azaltabilir ancak bu fayda karotid arterin daralma derecesine bağlıdır. Nispeten minör daralması bulunan hastalar eşit düzeyde,inmeye neden olabilecek operasyondan zarar görmüştür. Bu önemli bilgilerin, kinik pratiğe yönelik doğrudan çıkarımları olmuştur. [2, 3]

Print Friendly, PDF & Email