Çocuklarda HIV enfeksiyonu

İyi araştırmanın sonuçları, AIDS’in nedeni olan HIV (insan imünyetmezlik virüsü) virüsü bulunan çocuklar için de bir farklılık yaratır.

2009 yılı sonunda, UNAIDS (HIV/AIDS Ortak Birleşmiş Milletler Programı)’e göre, dünya çapında yaklaşık 2.5 milyon çocuk HIV’le yaşamaktadır ve bunların 2.3 milyonu Aşağı Sahra’da yaşamaktadır. Her saat, yaklaşık 30 çocuk AIDS nedeniyle yaşamını kaybetmektedir. [6] Zatürre gibi çocukların zayıflamış imün sistemiyle ilişkilendirilen bakteriyel enfeksiyonlar temel ölüm nedenidir.

Co-trimoxazole, AIDS’le ilgili olmayan göğüs enfeksiyonları bulunan çocuk ve yetişkinleri tedavi etmede uzun yıllardır kullanılan yaygın olarak bulunabilen, ucuz bir antibiyotiktir. Ek olarak HIV’li yetişkinler üzerinde yapılan çalışmalar, bu ilacın bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanan diğer komplikasyonları azalttığını göstermiştir. [7] Ön bulgulara göre, HIV’li çocuklarda bulunan enfeksiyonlar azaltılabilirken; bir grup Britanyalı araştırmacı Zambiya’daki meslektaşlarıyla bir araya gelmiş ve geniş çaplı bir çalışmada co-trimoxazole’un muhtemel önleyici bir ilaç olarak etkilerini değerlendirmiştir.

2001 yılında başlayan deney iki yıl boyunca sürdü ve 500’den fazla çocuk üzerinde antibiyotik ile plasebo karşılaştırıldı. Sonuçlar, beklenenden daha çabuk belli olmuştur ve ilacın AIDS’e bağlı ölümleri %43 oranında (plasebo grubundaki 112 ölümle karşılaştırıldığında, co-trimoxazole grubunda 74 ölüm) azalttığı bulunmuştur. Bu noktada, sonuçları inceleyen bağımsız komite, deneyin durdurulmasını önermiştir.

Çabuk alınan sonuçlardan biri de, deneydeki tüm çocukların, Zambiya hükümet desteğinin bir parçası olarak co-trimoxazole almış olmasıydı. Daha geniş kapsamlı sonuç ise, Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF’in HIV’li çocuklara yönelik ilaçlarla ilgili tavsiyelerini hemen değiştirmiş olmasıdır. [8, 9] Bu örgütler, söz konusu çocuklar için ucuz, hayat kurtaran ve güvenilir bir tedavi olarak co-trimoxazole’u tavsiye etmeye devam etmiştir. [10]

Print Friendly