Gebe kadınlarda pre- eklampsi

İyi araştırmanın bir diğer dikkat çekici örneği gebe kadınları ilgilendirmektedir. Dünya çapında yaklaşın 6000.000 kadın her yıl gebelikle ilgili komplikasyonlardan hayatını kaybetmektedir.

Bu ölümlerin çoğu gelişmekte olan ülkelerde meydana gelmektedir ve çoğu, eklampsi olarak bilinen bir durum olan gebelikle ilgili konvülsiyonlarla bağlantılıdır. Eklampsi, hem anneyi hem de bebeği öldürebilecek yıkıcı bir durumdur. Predispozan durumlu kadınlarda (pre-eklampsi, ayrıca toksemi olarak da bilinir) yüksek kan basıncı ve idrarlarında protein bulunur.

1995 yılında yapılan bir araştırmada, basit ve ucuz bir ilaç olan magnezyum sülfat enjeksiyonlarının eklampsili kadınlarda tekrarlayan fitleri engellediği bulunmuştur. Aynı çalışma, magnezyum sülfatın konvülsiyonları durdurmada diğer daha pahalı ilaçlar da dahil olmak üzere antikonvünsan ilaçlardan daha etkili olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla, araştırmacılar, magnezyum sülfatın, eklampsili kadınlarda oluşan konvülsiyonları önleyip önlemediğini bulmanın önemli olduğunu biliyordu.

Bu soruyu cevaplamak üzere tasarlanan Magpie deneyi büyük bir başarıydı. Bu deneye, dünya çapında 33 ülkeden pre-eklampsili 10.000’den fazla gebe kadın katılmıştır.  Normal tıbbi bakımın yanı sıra, kadınların yarısı magnezyum sülfat enjeksiyonu ve diğer yarısı plasebo almıştır.

Magpie açık ve ikna edici sonuçlar vermiştir. Buna göre, magnezyum sülfat, oluşan konvülsiyon şansını yarı yarına daha fazla azaltmıştır. Ayrıca, tedavi açıkça bebeğin ölüm riskini azaltmasa da, annenin ölüm riskini azaltabileceğine dair bulgular sunmuştur. Minör yan etkilerin haricinde, magnezyum sülfatın bebeğe ya da anneye görünür hiçbir zararı olmamıştır. [4, 5]

Print Friendly
  • Ichalmers

    Replace ‘pregnancyassociated convulsions’ by ‘pregnancy-associated convulsions’

    Replace ‘sideeffects’ by ‘side-effects’

    • Anonymous

      Done