İş birliği içinde çalışma gelecekte sağlıklı bir topluma işarettir.

Hastaların ve halkın deneme tedavilerinde yer alabileceği çeşitli yollar vardır. Daha önce ana hatlarını ortaya koyduğumuz gibi, uzlaşmadaki boşlukları ve bir şeyler yapmanın yeni yollarını bulma ihtiyacını belirleyebilenler fikir babası olabilirler. Araştırmacılar tarafından onların girdilerine yardımcı olunabilir. Bu kapsamda;

-Çalışmaların her aşaması yerine bazı aşamalarında,

-İhtiyaç duyulan spesifik belirsizliklerin teşhis edilmesi anından başlayarak yayılmasına ve uygulanmasına kadar, ayrıca projenin bulgularının güncelleştirilmiş sistematik bir incelemede birleştirmesinde,

-Bir proje içerisinde farklı şekillerde yer alabilirler.

Bazen çalışmayı kendi başlarına başlatabilirler. Katı ve sabit kurallar yoktur. Farklı stratejilerin uygunluğu ve belirli bir çalışmadaki yaklaşımlar bu seçilmiş stratejileri dikte eder. Yukarıda tanımlanan lokal prostat kanseri denemesinin gösterdiği gibi yöntemler her geçen gün, bir projenin yürütülmesi esnasında bile, gelişmektedir.

Hastalar ve araştırmacılar birlikte çalıştıkları zaman tedavideki belirsizlikleri azaltmada herkesin yararı için güçlü bir birlik oluştururlar. Bu müşterek çalışmayı olanaklı kılan çeşitli yöntemler, ulusal araştırma organizasyonlarından onayla ve destekle bireysel çalışmalara da uygundur ve gelecekte sağlıklı bir toplumun belirtisidir.

Print Friendly